Общински профили

Общо диагностицирани с Covid-19 към 22.01.2021 г.

Избери

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на общия брой диагностицирани от първия регистриран в страната случай до 22.01.2021 г. Общият брой на диагностицираните към тази дата е 214 051 души. Данните са получени от ИПИ по ЗДОИ от Министерство на здравеопазването. За удобство на читателите публикуваме и получените данни в *xlsx формат.

Очаквано, диагностицираните са съсредоточени в големите общини – от една страна, в тях е по-голямата част от населението, от друга гъстотата му е по-висока, което улеснява разпространението на вируса. Най-много – над ¼ от всички диагностицирани, са в столицата София (56,9 хиляди), следвана от Варна (13,5 хиляди), Пловдив (11,8 хиляди), Бургас (7,8 хиляди) и Стара Загора (6,4 хиляди). Няма нито една община, в която да няма поне един диагностициран, като в повече от половината броят им е между 100 и 500. Най-малко са установените случаи в Бойница (3), Трекляно (8) и Макреш (10). Малките общини като цяло са и с по-малко случаи, но при тях трябва да се има предвид и по-трудният достъп до тестове.

Източник на данните:
Министерство на здравеопазването