Общински профили

Разлика между средната заплата на трудовите мигранти и средната за общината, 2021 г., лева

Избери

Разлика между средната заплата на трудовите мигранти и средната за общината е номиналната разлика между средната заплата на работещите другаде жители на дадената община и средната заплата за общината.

Интересна и разликата между доходите на пътуващите работници и средната заплата на наетите в самата община – колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма е мотивацията за търсене на работа другаде. Тук лидер е община Мизия, където разликата е цели 1143 лв., в Антон тя е 920 лв., в Драгоман – 885 лв. При това сравнение е особено видимо влиянието на общините, при които енергетиката играе водеща роля, като около тях се оформя периферия, в която те повишават значително трудовия доход. Тежестта на София също е очевидна, като разликата между заплатите на пътуващите до столицата и работещите с своята община  достига 780 лева за Перник, в Своге е 697 лв. а в Сливница – 656 лв.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ