Дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия, 2019 г.

Избери година