Средна оценка на НВО след 7 клас по БЕЛ, 2021 г.

Избери година

На ниво община резултатите на външното оценяване след седми клас по БЕЛ са относително равностойни. Първото място заема община Неделино (72 точки от възможни 100 с 33-ма ученици), която през 2021 г. оглави и класацията на оценяването след 10 клас. Традиционно високи резултати постигат и Златоград и Златица (съответно 67 и 66 точки). В челната десетка влизат още две общини от Смолянска област – Рудозем и самият областен център. В нея се нареждат също така Варна и Банско (по 67 точки), Столична община (65 точки) и Велико Търново (64 точки). Средната за страната стойност тази година достига 54 точки, а с под 30 са едва 40 общини, с под 10 – единствено Трекляно и Ковачевци, но в тях се явяват общо 4 ученика.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ