Реално изплатени суми по програми за икономическа подкрепа в Covid-19 през ИСУН 2020 на човек от населението

Избери година

Източник на данните:
ИСУН 2020, изчисления на ИПИ