Избери година

В най-големите общини има недостиг на места в детските градини


Картата показва броя на местата в детските градини на всеки 100 деца по общини. В голяма част от страната местата в детските градини са повече от броя на децата, най-вече поради негативните демографски процеси. В 27 общини – включително Столична община, Пловдив и Варна, местата в детските градини не достигат за всички деца.


Налични са карти за периода 2017-2019 г.


*Данните за 2019 г. отговарят на учебната година 2018/2019.


Източник на данните:
Национален статистически институт