Общински профили

Избери

Отнесен спрямо броя деца в детските градини, броят на педагогическия персонал варира между 7 на 100 деца в Пирдоп до 22.5 на 100 деца в Копривщица за учебната 2020/21 година. Регионалните различия в осигуреността на системата с детски учители са относително малки, като почти всички общини (234) попадат в диапазона между 8 и 14 преподаватели на 100 деца, а почти половината (123) са с между 9 и 11 преподаватели на 100 деца. Има две видими струпвания на общини, в които броят на преподавателите спрямо децата е висок – в централните Родопи  и Североизточна България. Има малки разлики между големите градове, като в столицата има 9,5 преподаватели на 100 деца, във Варна  - 8,5 в Пловдив – 8,3.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ