Промяна в броя на преподавателския персонал в детските градини на 100 деца, 2016-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ