Общински профили

Избери

Общината с най-висока добавена стойност на човек от населението през 2020 г. е енергийният център Гълъбово с над 52 хиляди лева, следван от индустриалната Девня с 50 хиляди лева. Топ 5 се допълва от Раднево (38 хиляди лева на човек), столицата (25 хиляди лева на човек) и съседната община Божурище (23 хиляди лева на човек). Важно е да отбележим обаче, че данните за повечето общини в Средногорието, Козлодуй и Крумовград са поверителни, а те – благодарение на силната си минна, преработваща или енергийна индустрия – биха се наредили на челните места. С под 1000 лева на човек от населението през 2020 г. остават 10 общини, с под 5000 – цели 175, което за пореден път демонстрира съсредоточаването на значителна част от икономическата активност в България в относително компактни географски райони. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ