Избери година

Общините, където износът има най-значима роля в местната икономика са най-често такива, в които преработващата промишленост е водещ отрасъл. През 2020 г. най-висок е износът на човек от населението в Девня – 68,5 хиляди лева на човек от населението, но със значителен спад от 25% в пандемичната година. Челната петица се допълва от Божурище (67,9 хиляди лева на човек), Марица (49,5 хиляди лева на човек) и Ботевград (34 хиляди лева на човек). Сред големите общини най-висок износ имат столицата (25 хиляди лева на човек), Бургас (17 хиляди лева на човек) и Русе (17 хиляди лева на човек).

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ