Общински профили

Избери

От 202 общини, за които НСИ предоставя данни за обемите на износа на нефинансовите предприятия на човек от населението в 114 се наблюдава спад през 2020 г., а ръст – едва в 88. Очаквано, най-волатилни – с ръстове и спадове над 50% са 19 общини - са почти изключително много малки общини, където експанзия или срив на една-две водещи фирми могат да обърнат траекторията на общинската икономика. Прави впечатление, че има разминаване в динамиката на столицата и околните ѝ общини и другите два водещи икономически центъра – Пловдив и Варна. В самата столична община за година износът спада с 3,8%, а в индустриалната ѝ периферия свиването е дори по-значително – в Костинброд износът намалява с 3,8%, в Елин Пелин – с 12%, като изключение прави Божурище, където се наблюдава ръст от 24%. Същевременно в повечето пловдивски общини има стабилен ръст, най-видим в Калояново (117%), Куклен (70%), Родопи (30%), Марица (9%). Това е резултат от бързото възстановяване на търсенето на индустриалното производство на силно ориентираните към износ фирми в „Тракия икономическа зона“, както и на ръста на цените и търсенето на метали. Сходен, но по-ограничен ефект се наблюдава и в община Белослав, която концентрира част от индустриалното производство на Варна (с ръст от 87%), както и в самата община Варна (3% повишение). Очаквано, най-голямото струпване на общини със спад на износа е по Южното Черноморие.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ