Общински профили

Избери

През 2020 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  - 32,3 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (4,2 милиарда лева) и Бургас (3,6 милиарда лева), като с над 1 милиард лева износ са общо едва 10 общини в цялата страна. В 74 общини обемът на износа е под 10 милиона лева. 

Източник на данните:
НСИ