Изменение в дела на наетите по трудово и служебно правоотношение в населението на 15 и повече години, 2016-2020 и 2019-2020 г.

Избери година

При този индикатор спад между 2019 и 2020 г. има в 218 общини, а подобрение – в едва 39. Изводите са сходни с тези от анализа на промяната в номиналния брой на наетите: подобрение се наблюдава най-вече в икономически по-слабо развитите части на страната, където ефектът от общата динамика е по-слаб или се усеща със закъснение, както и в част от по-силно индустриализираните общини - основно в Средногорието, на юг от Пловдив и край Ямбол. И тук Несебър оглавява негативната класация със спад на дела на наетите с 28 пр.п. в рамките на годината, следвана от Банско (- 11 пр.п.), Балчик (-11 пр.п.), Годеч и Приморско (с -10 пр.п.). В повечето общини обаче спадът е умерен, като промяна от  -2 до 0 пр.п. се наблюдава в 151 от общо 265-те общини  в страната. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ