Разходи за придобиване на ДМА, 2018-2020 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ