Общински профили

Избери

Претеглени спрямо населението най-видими са чуждестранните инвестиции в малки общини с индустриален профил – Девня (91 хиляди евро на човек), Гълъбово (60 хиляди евро на човек), Божурище (25 хиляди евро на човек), Елин Пелин (18 хиляди евро на човек). Сред големите общини лидер е столицата (10,6 хиляди евро на човек), следвана от Бургас (10,2 хиляди евро на човек) и Пловдив (3,6 хиляди евро на човек). Най-общо с високи относителни стойности на ПЧИ са малките общини в индустриалната периферия на водещите икономически центрове, където се съсредоточават големите преработващи предприятия. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ