Общински профили

Брой нефинансови предприятия, 2018-20 г.

Избери

През 2020 г. повечето нефинансови предприятия в страната са съсредоточени във водещите икономически центрове - над 122 хиляди (или над ¼ от всички в България) са струпани в столицата, 28 хиляди във Варна и 26 хиляди в Пловдив. Сред общините с над 10 хиляди фирми е и Бургас, над 1000 регистрирани предприятия има в общо 56 общини, а с под 100 са цели 32.  На дъното на класацията са най-малките общински икономики в страната – Трекляно с едва 12 нефинансови предприятия и Бойница с 13.

Тенденцията в годината на пандемия е към намаляване на броя на активните нефинансови предприятия в повечето части на страната, като спад има в 169 общини, най-видим в Несебър (-1105 предприятия спрямо 2019 г.), Варна (-953) и столицата (-776). Ръст в броя на предприятията през 2020 г. има най-вече в общините в индустриалната периферия на София и Пловдив.

Източник на данните:
НСИ