Общински профили

Избери

 Претегляйки продукцията спрямо населението, се вижда, че Столична община (с 58 хил. лв. продукция средно на човек) е на 7-о място. Водачите в страната по произведената продукция на човек от населението са малки общини със силна индустрия и енергетика – Гълъбово (159 хил. лв.), Девня (135 хил. лв.), Кнежа (70 хил. лв.), Божурище (67 хил. лв.), Марица (64 хил. лв.) и Раднево (62 хил. лв.). Отново отчитаме, че най-вероятно малките общини с големи предприятия в Средногорието също биха били сред лидерите по този показател, но данните са конфиденциални.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ