Общински профили

Избери

Кризисната година води до спад в произведената продукция на човек от населението в 160 общини, най-видимо в такива с изявен фокус върху туризма – Несебър например регистрира спад от над 55%. Сред големите икономически центрове най-значителния спад е в областния център Бургас, с 33%, а общините с над 20% свиване на производството са 20. Благодарение на положителната динамика на информационните технологии и строителството столицата запазва ръст на продукцията си, но с 2,8% - многократно по-бавен от 11,5% година по-рано. Положителна динамика запазват също и Пловдив и свързаните с него индустриални общини. Конфиденциалността на данните не позволява сравнение между 2019 и 2020 г., но между 2018 и 2019 г. абсолютният шампион по ръст на продукцията е Крумовград – с цели 308%!