Демографско заместване на групите 0-14 и 65+ години, 2017-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ