Индекс на местна данъчна тежест, 2021-2022 г.

Избери година

Източник на данните:
ИПИ