Дял на населението над 65 годишна възраст, 2017 - 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ