Избери година

Пет общини с оценки над 4,50 на матурите по БЕЛ

Картата представя средната оценка на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) за 2019 г. на ниво община. Изчисляването на средната оценка на зрелостния изпит по български език и литература е на база на средните оценки за отделните училища в нея, претеглени спрямо броя на явилите се ученици в тях.

Само 5 общини имат оценки над 4,50 на матурите по български език и литература. Това са Трън (5,00), Божурище (4,85), Челопеч (4,74), Златоград (4,61) и София (4,53). Трябва да се отбележи, че в по-малките общини, където се явяват малък брой ученици, постиженията варират в големи граници от година на година – такъв е именно случаят с община Трън. Големите общини, където са разположени и водещите училища в страната, традиционно се представят силно и са сред водещите по резултати на матурите

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ