Общински профили

Избери

27 общини с безработица под 4% през 2019 г.


Картата на безработицата показва данни за коефициента на безработица по общини. Данните са от Агенция по заетостта, а карти са налични за периода 2017-2019 г.


Общо 27 общини имат коефициент на безработица под 4% през 2019 г. Под 2% е официалната безработица в Столична община и Божурище. След тях се нареждат общините Стара Загора, Челопеч, Пловдив, Варна и Сопот с безработица под 3% през 2019 г. В 16 общини коефициентът на безработица остава над 30%.


Източник на данните:
Агенция по заетостта