Средна оценка на НВО след 7 клас по БЕЛ, 2021-22 г.

Избери година

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ