Средна оценка на ДЗИ по математика, учебни 2019 - 2022 г.

Избери година

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ