Общински профили

Средна оценка на ДЗИ по немски, испански и френски език, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ