Население на една аптека, 2022 г.

Избери година

Източник на данните:
ИАЛ, изчисления на ИПИ