Общински профили

Живородени деца на 1000 души от населението, 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ