Общински профили

Живородени деца, 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ