Общински профили

Приходи от износ на нефинансовите предприятия, 2018-2021 г.

Избери

През 2021 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  - 32,4 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (5,3 милиарда лева) и Варна (3,7 милиарда лева), като с над 1 милиард лева износ са вече 14 общини в цялата страна в сравнение с 10 през предишната година. В 69 общини обемът на износа е под 10 милиона лева.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ