Общински профили

Дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия, 2019-21 г.

Избери година

В относителен план, през 2020 г. най-голям е делът на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия в Петрич и Руен (по 70%), Ботевград (69%), Летница (67%)  и Марица и Сопот (по 64%), както и Божурище (62%) . Висок дял се отчита най-вече в относително малки общини, доминирани от преработващата промишленост, където няколко големи местни предприятия допринасят за значителна част от износа. В повечето общини, за които има налични данни – 114 – делът на експорта е под 20% от общите приходи на фирмите. Същевременно, в общините с голямо население, и особено в областните центрове, но и в средищата за висше образование, очаквано делът на услугите, насочени към вътрешното търсене е по-голям. В столицата например делът на износа е 25%, в Пловдив – също 25%, а във Варна – едва 20%.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ