Общински профили

Разходи за придобиване на ДМА, 2018-2021 г.

Разбивката по общини показва огромна концентрация в столицата. Близо 10,2 млрд. лв. са разходите за ДМА на предприятията в Столична община. Над 1,4 млрд. лв. са инвестициите в Пловдив, около 905 млн. във Варна и 796 млн. в Бургас. След тях се нареждат Русе, Стара Загора и Плевен. В 96 общини разходите за ДМА на предприятията са под 10 млн. лв. през 2021 г. – с други думи, в тези части на страната не се реализират почти никакви значими инвестиции.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ