Общински профили

От интерес обаче е и разпределението на разходите за ДМА на човек от населението. Тук картата вече отчита големината на общините и дава една по-различна картина. Водещи са индустриални общини в периферията на най-големите центрове. Общините Девня и Челопеч са на първите две места със съответно 12,1 хил. и 11 хил. лв. разходи за ДМА на човек от населението, следвани от Раднево, Елин Пелин и Столична община, в диапазона 7-8 хил. лв. на човек. Тук се разполагат и Грамада и Пещера, където номиналният размер на инвестициите не е особено голям, но пък малкият брой жители ги поставя напред в сравнението. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ