Общински профили

Избери

Очаквано, предвид размера и развитието на местната икономика, почти половината – 14,6 милиарда евро за 2021 г. – от чуждестранните инвестиции са в Столична община. Заради доминиращата роля на услугите в столичната икономика делът на инвестициите в индустрията е относително малък, а основен магнит на чужди капитали през последните години са отрасли като информационно-комуникационните технологии, аутсорсингът и търговията. На второ място по обем на чуждестранните инвестиции се нарежда Бургас  с 2 милиарда евро, Пловдив с 1,4 милиарда евро, а индустриалният център Девня задминава Варна, с 740 спрямо 714 милиона евро. Сред общините с най-голямо присъствие на чуждестранни капитали е и енергийният център Гълъбово – 717 милиона евро.

Прави впечатление и обстоятелството, че сред водещите общини се нареждат и относително малки, но със силна индустрия – например община Севлиево привлича 288 милиона евро, Ботевград – 277 милиона евро, Божурище – 263 милиона евро. Сред лидерите с 430 милиона евро ПЧИ е и разположеният близо до София център на логистиката Елин Пелин. В 14 общини натрупаният обем на ПЧИ е бил над 100 милиона евро, а в 152 са или близо до нула, отсъстват или данните са конфиденциални. Важно е да отбележим, че в групата със „скрити“ данни влизат общини, които със сигурност биха се наредили на челните места на класацията – тези в Средногорието, да речем – но тъй като в тях доминира един голям инвеститор данните не подлежат на публикуване.

Източник на данните:
НСИ