Промяна в произведената продукция, 2020-21 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ