Общински профили

Избери

Трайно безработните са съсредоточени в Северозападна България

Като трайно или дългосрочно безработни се определят онези с регистрация в бюрата по труда за поне една година. Картата показва техния дял в работната сила на общините като цяло.

Повечето общини с висок дял на трайно безработните в България са в Северозапада, като на юг с над 10% трайно безработни са Котел, Братя Даскалови, Якоруда и Белица. Във водещите икономически центрове техният дял е много нисък. В осем общини на практика няма трайно безработни към края на 2019 г.  

Източник на данните:
Агенция по заетостта, изчисления на ИПИ