Общински профили

Избери

През 2021 г. най-голямата общинска икономика остава тази на София, с 32,7 милиарда лева добавена стойност. Челната петица се допълва от Пловдив (4,6 милиарда лева), Варна (3,7 милиарда лева), Бургас (2 милиарда лева) и Русе (1,4 милиарда лева). С над милиард добавена стойност в местната икономика са и енергийният център Раднево и Стара Загора, а общините с под 100 милиона лева са 185.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ