Население на един лекар

Избери година

Областните центрове водят по достъп до лекари

Броят на хората на един лекар може да се ползва за измерител на достъпността на здравни услуги, заедно с други индикатори.

Картата на този показател е доста шарена, което от своя страна означава, че разпределението на здравния персонал е доста неравно, като варира от един лекар на 101 души в Плевен, благодарение на медицинския университет, до един лекар на 6572 души в Горна Малина. Повечето общини спадат в диапазона между 500 и 1500 души на един лекар.

На първите три места са общините Плевен (101 души на един лекар), Пловдив (121 души на един лекар) и Панагюрище (123 души на един лекар). Тенденцията в Панагюрище е силно положителна, което е провокирано от големите инвестиции в местната болница през последните години. 

Прави впечатление, че гъстотата на лекарите е най-висока в областните центрове, в следствие на струпването на болниците в тях. Обратно, в общините близо до тях, както и в планинските и граничните територии медицинският персонал е по-малко.

Източник на данните:
НСИ