Общински профили

За поредна година най-високите общински разходи на човек от населението са в община Челопеч (9265 лева на човек от населението), следвана с голяма дистанция от Трекляно (6043 лв./човек), Бойница (5859 лв./човек) и Сухиндол (4770 лв./човек). Докато в случая на Челопеч високият резултат е следствие на големия собствен финансов ресурс, то при останалите общини той е по-скоро породен от много ниския брой жители в тях. В другата страна на подредбата попадат общините Асеновград (1158 лв./човек), Русе (1232 лв./човек), Руен (1247 лв./човек) и Лясковец (1253 лв./човек). Средно за страната местните власти са похарчили по 1593 лв. разходи на жител, като индикаторът е по-нисък само в 75 от общините. Най-високи са разходите на човек от населението в слабонаселените общини в пограничните и планинските райони.

Източник на данните:
Министерство на финансите