Общински профили

Избери

През 2022 г. най-много нови жители е привлякла столицата – над 10 хиляди, следвана от общините Пловдив с 3917 души и Варна с 2430 души.

Значителен брой нови жители има и в някои крайморски общини – най-вече Несебър с 1582 души –  и около Кърджали.

Като цяло през 2022 г. 136 общини привличат население (при 92 през 2021 г.), а общото нарастване на жителите в тях надхвърля 32 хиляди души. Общините с отрицателен механичен прираст пък губят близо 5 хиляди души. По над сто жители са загубили общините Добрич (420 души), Свищов (301 души), Хасково (162 души), Дългопол, Димитровград, Мездра и Смолян.

Източник на данните:
НСИ