Общински профили

Избери

В относително изражение само в 15 общини коефициентът на механичен прираст през 2023 г. е над 2%. Най-висок е коефициентът в общините Трекляно, Несебър и Бяла (Варна) – над 5% добавено население. Висок е механичният прираст и в общините от област Кърджали – Стамболово (4,5%), Джебел (2,7%), Кърджали (2,6%), Маджарово (2,4%), Крумовград (2,3%), Момчилград (2,0%), както и на запад от София – Трекляно (9,4%), Ковачевци (3,6), Трън (1,6%). 

Най-нисък е коефициентът на механичен прираст в общините Баните, Свищов, Дългопол, Лъки, Ружинци и Земен – всички с по под -1,0%.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ