Общински профили

Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица, 2021-23 г.

Избери