Брой наети в хотели и ресторанти

Избери година

Наетите в туризма са струпани в морските и планински курорти и в големите градове

Общият брой на наетите в нефинасовите предприятия в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" през 2018 г. надхвърля 118 хиляди души. Важно е да отчетем значителната разлика в броя на заетите и наетите в сектора - 50 хиляди повече са заетите, в следствие на високия дял на самонаетите и относително големия сив сектор.

Очаквано, големите градове имат най-много наети в туризма - София е на първо място с 34 хиляди души, Варна на второ с 13 хиляди. На трето място обаче излиза и първата от големите туристически общини - Несебър, с над 7 хиляди.

В повечето общини броят на наетите в туризма не надхвърля 100 души, като в 99 общини са под 50 души.

*Данните на НСИ за наетите лица са преизчислени в еквивалент на пълна заетост. 


Източник на данните:
Национален статистически инситут