Общински профили

Население на един лекар: Населението на общината, разделен на броя практикуващи лекари (без лекарите по дентална медицина) в нея за съответната година. 

Общината с най-малко население на лекар е Плевен (83), следвана от Панагюрище (104), Пловдив (109) и Чирпан (127). С най-много жители на един лекар са общините Аврен (8221), Лозница (7954), Тунджа (6866) и Самуил (5794), като в първите две това всъщност е цялото население на общината. Общо за страната се падат по 218 души на лекар, като само в 24 общини този резултат е по-благоприятен, като това са основно големи областни центрове, в които са концентрирани повечето лекари. В столицата се падат по 179 жители на лекар.

Източник на данните:
НСИ