Общински профили

Население на един лекар, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ