Общински профили

Брой лекари, 2018-2022 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ