Общински профили

Легла в лечебни заведения за болнична помощ, 2018-2022 г.

Свали данни
Избери година

Източник на данните:
НСИ