Общински профили

Изплатени средства по европейските фондове, 2007 - 06.2023 г.

Изплатени средства по европейските фондове са сумата на всички европейски средства, насочени към дадена община от 2007 г. до датата на събирането на данните. 

Източник на данните:
ИСУН, ИСУН 2020, изчисленияна ИПИ