Общински профили

Инсталирани ВЕИ мощности, 2023 г.

Свали данни
Избери година

Източник на данните:
АУЕР