Общински профили

Дял сред инсталираните ВЕИ мощности, 2023 г.

Източник на данните:
АУЕР, изчисления на ИПИ