Общински профили

Дял сред инсталиранилите ВЕИ мощности, 2023 г.

Свали данни
Избери година

Източник на данните:
АУЕР, изчисления на ИПИ