Общински профили

Целева субсидя за капиталови разходи на общините, 2023 г.

Целевата субсидия за капиталови разходи на общините е трансфер от централния бюджет към общинските бюджет, насочени към инвестиционната дейност на общините, най-вече разходи за строителство, ремонти и придобиване на материални активи.

През 2023 г. най-много средства получават именно големите общини – Столична (23,11 млн. лв.), Кърджали (6,43 млн. лв.), Габрово (6,27 млн. лв.), Стара Загора (5,84 млн. лв.) и Варна (5,73 млн. лв.). В другия край са слабонаселени общини като Челопеч и Чавдар (по 220 хил. лв.), Кричим, Копривщица и Антон (по 260 хил. лв.). Общо 106 общини получават под 1 млн. лв. целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г.

Източник на данните:
Министерство на финансите